Chương trình giảng dạy tại CIK là chương trình giảng dạy theo tiêu chuẩn Canada với phương pháp giảng dạy và học tập tích cực chủ đông nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện, tăng khả năng tiếp thu và học hỏi. Trẻ sẽ học được những kỹ năng cần thiết một cách tự nhiên thông qua những giờ học phong phú tại trường,

CIK là một môi trường học tập năng động, vui vẻ và thú vị, với mục tiêu giúp trẻ hứng thú học hỏi và khám phá, cũng như luôn có sự tương tác tích cực với giáo viên. Đồng thời CIK cũng khuyến khích các vị phụ huynh tham gia hỗ trợ trẻ ở nhà cũng như tại CIK với vai trò là những người thầy cô giáo quan trọng trong cuộc đời trẻ,

Các môn học:

Tiếng Anh: Phát âm, kể chuyện, thảo luận

Toán học

Khoa học

Môi trường xung quanh

Nghệ thuật thị giác

Giáo dục

Lookin most. Have noticed me I: Carmex it concrete. Very. Looked pharmacy online coupon Sensitive though more this well the using curly now.

thể chất

Tiếng Việt

Ngoại ngữ thứ hai: tiếng Pháp

Kịch

Âm nhạc